WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Получай пассивный доход от сайта
функция не описана

WC_Cart_Session::set_session() public WC 1.0

Sets the php session data for the cart and coupons.

{} Это метод класса: WC_Cart_Session{}

Хуки из метода
Возвращает

null. Ничего.

Использование

$WC_Cart_Session = new WC_Cart_Session();
$WC_Cart_Session->set_session();

Код WC_Cart_Session::set_session() WC 5.5.2

<?php
public function set_session() {
	WC()->session->set( 'cart', $this->get_cart_for_session() );
	WC()->session->set( 'cart_totals', $this->cart->get_totals() );
	WC()->session->set( 'applied_coupons', $this->cart->get_applied_coupons() );
	WC()->session->set( 'coupon_discount_totals', $this->cart->get_coupon_discount_totals() );
	WC()->session->set( 'coupon_discount_tax_totals', $this->cart->get_coupon_discount_tax_totals() );
	WC()->session->set( 'removed_cart_contents', $this->cart->get_removed_cart_contents() );

	do_action( 'woocommerce_cart_updated' );
}