WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
фильтр не описан

woocommerce_product_related_posts_relate_by_tag хук-фильтр . WC 1.0

Использование

add_filter( 'woocommerce_product_related_posts_relate_by_tag', 'filter_function_name_827', 10, 2 );
function filter_function_name_827( $true, $product_id ){
	// filter...

	return $true;
}
$true
-
$product_id
-

Где вызывается хук

wc_get_related_products()
woocommerce_product_related_posts_relate_by_tag
woocommerce/includes/wc-product-functions.php 924
$tags_array = apply_filters( 'woocommerce_product_related_posts_relate_by_tag', true, $product_id ) ? apply_filters( 'woocommerce_get_related_product_tag_terms', wc_get_product_term_ids( $product_id, 'product_tag' ), $product_id ) : array();

Где используется хук в ядре WooCommerce

Использование не найдено.