WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
фильтр не описан

woocommerce_related_products хук-фильтр . WC 1.0

Использование

add_filter( 'woocommerce_related_products', 'filter_function_name_8190', 10, 3 );
function filter_function_name_8190( $related_posts, $product_id, $array ){
	// filter...

	return $related_posts;
}
$related_posts
-
$product_id
-
$array
-

Где вызывается хук

wc_get_related_products()
woocommerce_related_products
woocommerce/includes/wc-product-functions.php 943-951
$related_posts = apply_filters(
	'woocommerce_related_products',
	$related_posts,
	$product_id,
	array(
		'limit'        => $limit,
		'excluded_ids' => $exclude_ids,
	)
);

Где используется хук в ядре WooCommerce

Использование не найдено.